Keeli õppides tervemaks ja taiplikumaks

Huvitav ja kasulik

Keeli õppides tervemaks ja taiplikumaks

Kahe või enama keele oskamise praktilises kasulikkuses ei kahtle vist keegi. Viimastel aastatel on aga teadlased hakanud keeleõppe juures avastama üha uusi ja uusi positiivseid külgi. Võõrkeelte õppimine ja rääkimine, tuleb välja, parandab tähelepanu, mõtlemis- ja keskendumisvõimet ning kaitseb vanas eas dementsuse eest.

Silmapaistev mõistus ja taiplikkus
Võõrkeeles rääkimine parandab aju funktsionaalsust, sundides seda ära tundma ja edastama tähendust erinevates keelesüsteemides. Hiljuti avastasid Hispaania ülikoolide teadlased, et mitut keelt kõnelevad inimesed on ka tähelepanelikumad ümbruse jälgijad. Neil on kergem eristada olulist informatsiooni ebaolulisest ja märgata, kui keegi tahab neid ninapidi vedada. Ehk ei olegi siis väga üllatav, et Sherlock Holmes ja Hercule Poirot olid tunnustatud polüglotid.

Kuidas saada heaks žonglööriks?
Tänapäeval on üsna tavaline teha mitut asja korraga. Samas ei pruugi selline rööptöötamine igaühele sobida. Pennsylvania ülikooli teadlaste hinnangul annab aga mitut keelt rääkivatele inimestele harjumus pidevalt ühest kõne- ja kirjasüsteemist teise lülituda žongleerimisoskuse, mis võimaldab edukalt mitut asja samaaegselt teha. Näiteks pandi ühes katses osalejad sõidusimulaatori roolis tegema erinevaid tähelepanu häirivaid ülesandeid. Uurimusest selgus, et rohkem kui üht keelt rääkivad inimesed tegid vähem juhtimisvigu. Autoroolis ei tasuks seda siiski proovida.

Keeleõppega Alzheimeri ja dementsuse vastu
Ehkki noores eas on keeruline nimetatud haiguste pärast muretseda, on mälu halvenemisega seotud haiguste ja võõrkeelte oskuse vahelisi seoseid palju uuritud. Uuringute tulemused on üllatavalt sarnased. Inimesed, kes oskavad vähemalt üht võõrkeelt ja kasutavad seda regulaarselt, pikendavad oma tervelt elatud elu. Enamgi veel, 2011. aastal Kanadas Yorki ülikoolis läbi viidud uurimuse tulemused kinnitavad, et mitut keelt oskavad inimesed lükkavad vaimsete võimete vähenemist edasi lausa viie aasta võrra.


august 2014