Õppekavad

Kursused sügis 2019

Õppekavad

  • Vastavalt täiskasvanute koolituse seadusesele (2015) ja Folkuniversiteteti õppekorraldust reguleerivatele dokumentidele on siin ära toodud kõigi koolituskalendris olevate avatud kursuste õppekavad.
     
  • Asutusesiseste koolituste, individuaalõppe ja projektide raames korraldatavate koolituste õppekavad esitatakse koolituse tellijale.