Norra keel A1.1

Norra keel algajatele (A1.1)

Lai 30, Tartu

Kui Sa ei ole varem norra keelt õppinud, Kui Sa soovid korralikke algteadmisi norra keelest, Kui Sa arvad, et norra keelt võib tulevikus vaja minna, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa ei ole varem norra keelt õppinud,
Kui Sa soovid korralikke algteadmisi norra keelest,
Kui Sa arvad, et norra keelt võib tulevikus vaja minna,
                                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Teeme kõik selleks, et kursuse lõpuks saaksid lihtsamates igapäevastes olukordades norra keeles hakkama. Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi kõigis keeleaspektides – rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises. Tunnitöös paneme põhirõhu aga rääkimisoskuse arendamisele. Seejuures ei unusta me süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline – paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

KÄSITLEMISELE TULEVAD NORRA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

1) Sina ja mina: Kes sa oled? Kust sa tuled? Kus sa elad? Igapäevased tegevused.
    Funktsionaalne keel: Tervitamine ja tutvumine.
    Keeleteadmised:  Tegusõna olevik. Isikulised asesõnad. Küsisõnad hva ja hvor. Sõnajärg lihtlauses.
2) Kas sa räägid norra keelt?: Riigid, rahvused ja keeled. Ametid.
    Funktsionaalne keel: Klassiviisakus. Kuidas läheb?
    Keeleteadmised:  Küsisõnad hvordan ja hvilke. Kas-küsimused. Eitus.
3) Pere ja argipäev: Perekond. Kioskis. Toit ja toiduained; köögis.
    Funktsionaalne keel: Aadressi ja vanuse ütlemine.
    Keeleteadmised:  Arvsõnad. Nimisõna ainusus ja mitmus, määramata ja määratud vorm.      
    Asesõnad den,det ja de. Küsisõnad hvorfor ja hvem.
4) Minu päev: Igapäevased tegevused. Päevaosad. Tööl ja koolis. Kodus.
    Funktsionaalne keel: Hinna ja telefoninumbri ütlemine.
    Keeleteadmised: Asesõna käänamine. Kohaeessõnad.
5) Mis kell on?: Töö ja vaba aeg, päevaplaan. Kohvikus. Kellaaeg. Päevaosad. Nädalapäevad.
    Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine. Abi palumine, vabandamine. Vestlus kohvikus,  
    tellimine.
    Keeleteadmised:  Ajaväljendid. Küsisõna når.  Modaalverbid + infinitiiv. Kohamäärused.
Kursus baseerub õppekomplektil Hyvä-parempi-paras ja Hyvin menee! 1

Norra keele A1 taseme õppekava

Kursuse maht:

28 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 40 ak t)

Aeg:

Periood: 09.02 - 11.05

Aeg: T 19.10 - 20.40

Koolitaja:

Adele Vaks

Hind:

120 € . Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud