Soome keel A1.1 Tartus

Soome keel (A1.1) Tartus

Lai 30, Tartu

Kui Sa ei ole varem soome keelt õppinud, Kui Sa oled kunagi küll soome keelt õppinud, aga enam ei taha põhitõedki meenuda, Kui Sa vajad soome keelt igapäevases või tööalases suhtlemises, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa ei ole varem soome keelt õppinud,
Kui Sa oled kunagi küll soome keelt õppinud, aga enam ei taha põhitõedki meenuda,
Kui Sa vajad soome keelt igapäevases või tööalases suhtlemises, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Teeme kõik selleks, et saaksid soome keeles tugeva vundamendi edasistele õpingutele. Eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi kõigis keeleaspektides – rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises. Tunnitöös paneme aga põhirõhu siiski rääkimisele. Harjutame kõrva soome keelega, nii nagu seda päriselt räägitakse. Seejuures ei unusta me grammatikaga tegelemist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline – paaristöid, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, laua- ja interaktiivseid mänge jne. Kursust täiendatakse videomaterjaliga ning õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

KÄSITLEMISELE TULEVAD SOOME KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Sina ja mina: Isikuandmed, riigid ja rahvused, perekond.
  Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt, tänamine.
  Keeleteadmised: Tähestik, hääldamine, isikuline asesõna, tegusõna olla pööramine.
 2. Aeg ja ilm: Nädalapäev, kuu, aastaajad, ilm. Numbrid.
  Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine, kuupäeva ütlemine.
  Keeleteadmised: Numbrid.
 3. Poes: Toidud ja riided. Hind.
  Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine.
  Keeleteadmised: Tegusõna pööramine (olevik)
 4. Minu päev: Igapäevategevused. Teadmised, oskused, anne.
  Funktsionaalne keel: Oskamise ja soovi küsimine ja väljendamine
  Keeleteadmised: Verbitüübid.
 5. Pere: Perekond ja sugulased.
  Keeleteadmised: Nimisõna (omastav ja osastav kääne)

  Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, vabandada, suhelda poes, kohvikus jne ning saad hakkama kõige lihtsamates igapäevaelu situatsioonides. Kursus baseerub õppekomplektil Hyvä-parempi-paras ja Hyvin menee! 1

Soome keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka soome keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 13.09 - 13.12

  Aeg: T 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Agnes Kaarenoja

  Hind:

  180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali.