Soome keel A1.1

Soome keel (A1.1)

Lai 30, Tartu

Kui Sa ei ole varem soome keelt õppinud, Kui Sa oled kunagi küll soome keelt õppinud, aga enam ei taha põhitõedki meenuda, Kui Sa vajad soome keelt igapäevases või tööalases suhtlemises, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa ei ole varem soome keelt õppinud,
Kui Sa oled kunagi küll soome keelt õppinud, aga enam ei taha põhitõedki meenuda,
Kui Sa vajad soome keelt igapäevases või tööalases suhtlemises, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Teeme kõik selleks, et kursuse lõpuks saaksid lihtsamates igapäevastes olukordades soome keeles hakkama. Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi kõigis keeleaspektides – rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises. Tunnitöös paneme põhirõhu aga rääkimisoskuse arendamisele. Seejuures ei unusta me süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline – paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

KÄSITLEMISELE TULEVAD SOOME KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Sina ja mina: Isikuandmed, riigid ja rahvused, perekond.
  Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt, tänamine.
  Keeleteadmised: Tähestik, hääldamine, isikuline asesõna, tegusõna olla pööramine.
 2. Aeg ja ilm: Nädalapäev, kuu, aastaajad, ilm. Numbrid.
  Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine, kuupäeva ütlemine.
  Keeleteadmised: Numbrid.
 3. Poes: Toidud ja riided. Hind.
  Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine.
  Keeleteadmised: Tegusõna pööramine (olevik)
 4. Minu päev: Igapäevategevused. Teadmised, oskused, anne.
  Funktsionaalne keel: Oskamise ja soovi küsimine ja väljendamine
  Keeleteadmised: Verbitüübid.
 5. Pere: Perekond ja sugulased.
  Keeleteadmised: Nimisõna (omastav ja osastav kääne)

  Kursus baseerub õppekomplektil Hyvä-parempi-paras ja Hyvin menee! 1

Soome keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka soome keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 01.02 - 03.05

  Aeg: T 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Anneli Loodus

  Hind:

  168 € / 162 € ((üli)õpilased ja 2021. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali.