Õpetajad

Aile Lehtse

juhataja & inglise keele koolitaja

Haridustee

2012TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskond, haridusteaduste magister (cum laude)
2003TÜ sotsiaalteaduskond, avalikkussuhted ja teabekorraldus, BA
1995the Salisbury School of English, Wiltshire, Inglismaa
1996(TÜ) Õpetajate Seminar (klassiõpetaja, inglise keele õpetaja)

Hille Kruus

projektijuht, inglise keele õpetaja

Haridustee

2009Language Learning in Adult Education, täienduskoolitus (Itaalia)
2007TÜ haridusteaduskond, haridusteaduste magister (klassiõpetaja, inglise keele õpetaja)
2005I.P.S.I.A Alcamo, Itaalia, õpetajapraktika (kursused täiskasvanud õppijatele)

Evelyn Pukspuu

metoodik, eesti keele õpetaja

Haridustee

2019TÜ eesti keele kui võõrkeele õpetaja, mag
2014/15TÜ täienduskoolitus LAK-õpe
2013TÜ õppija ettevalmistamine eesti keele tasemeeksamiks
2005TÜ eesti keel ja kirjandus, BA

Alessandra Dezi

koolitusspetsialist, itaalia keele õpetaja

Haridustee

2018TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledž, MA
2014Veneetsia Ülikool, vene ja inglise keel, BA

Marge Paal

inglise ja eesti keele õpetaja

Haridustee

2004Täienduskoolitus Lewis School of English, Inglismaa
2002TÜ magistriõpe (kirjalik tõlge)
2001TÜ inglise keel ja kirjandus, BA
2000 ..TÜ õpetajakoolitus

Tally Maegi

inglise ja vene keele õpetaja

Haridustee

2015Vladimiri Ülikool, õpetaja kvalifikatsioon, MA
2003Pedagoogiline Kolledž, inglise keel ja kirjandus, BA

Kairi Kruusaauk

inglise keele õpetaja

Haridustee

2020 ..TÜ magistriõpe (inglise keele õpetaja)
2013University College Birmingham, ärijuhtimine, BA

Kristi Kartašev

inglise keele õpetaja

Haridustee

2018Tallinna Ülikool, andragoogika, mag
2008TÜ inglise keele õpetaja, mag
2005TÜ inglise keel ja kirjandus, BA

Meeri Kängsepp

inglise keele õpetaja

Haridustee

2018Tallinna Ülikool Õppimisstrateegiad ja õpimotivatsioon
2017HITSA Nutiseadmete kasutamine õppetöös
2014TÜ haridusteaduskond, haridusteaduste magister (klassiõpetaja, inglise keele õpetaja)

Aneli Schofield

inglise keele õpetaja

Haridustee

2012Tallinna Ülikool, inglise keele ja kunstiõpetaja, mag

Monika Mander

inglise keele õpetaja

Haridustee

2021TÜ inglise keele õpetaja, mag
2019TÜ inglise keel ja kirjandus, BA (cum laude)

Moon Meier

eesti keele õpetaja

Haridustee

2024TÜ eesti keel võõrkeelena õpetaja, mag
2015TÜ keeleõpetaja metoodika
2012TÜ humanitaarteaduste magister

Ellen Aunin

eesti keele õpetaja

Haridustee

2013AMI LAK-õppe koolitajate koolitus
2012AMI LAK-õppe koolitus
1981TÜ eesti keele õpetaja

Seidi Lamus

eesti keele õpetaja

Haridustee

2023TÜ, Eesti keele ja kultuuri mitu nägu, täiendkoolitus
2002TÜ, Põhikooli eesti keele kui võõrkeele õpetaja, BA

Maaja Orlova

eesti keele õpetaja

Haridustee

2011TLÜ, eesti keele kui võõrkeele õpetaja, MA

Triin Jürgenstein

eesti keele õpetaja

Haridustee

2015-19Täiendkoolitused, Väliseesti õpetajate suvekoolid, TÜ ja Eesti Instituut
2012TÜ, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, mag (cum laude)
2009TÜ, haridusteadused (humanitaaraineid), BA

Sille Midt

eesti keele õpetaja

Haridustee

2021TÜ eesti keel võõrkeelena õpetaja, mag
2019TÜ eesti ja soome-ugri keeleteadus, BA

Vivika Nõmme

eesti keele õpetaja

Haridustee

2010Tallinna Ülikool, haridusteaduse magister
2002Tallinna Ülikool, eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja

Karin Veske

eesti keele õpetaja

Haridustee

2021Täienduskoolitus Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine (TÜ)
2002TÜ põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele õpetaja
2001TÜ eesti ja soome-ugri keeleteadus, BA

Katrin Tääker

eesti keele õpetaja

Haridustee

2022EKI täiendkoolitus (sõnaveeb)
1987Tallinna Ülikool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Marite Sild

rootsi keele õpetaja

Haridustee

2022 …Grimslöv Folkhögskola, Rootsi
2021-2022Õpetajapraktika Litorina Folkhögskola, Rootsi
2021TÜ rootsi keel ja kirjandus, MA
2018TÜ rootsi keel ja kirjandus, BA
2018Täiendkoolitus SI, Rootsi

Katrin Boode

eesti keele õpetaja (Tallinn)

Haridustee

2000TLÜ, eesti keele kui võõrkeele õpetaja
2021Täienduskoolitus Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine (TÜ)

Kristiina Kisler

rootsi keele õpetaja

Haridustee

2023 ..TÜ õpetajakoolitus
2021TÜ rootsi keel ja kirjandus, BA (cum laude)
2019Täiendkoolitus, Malungs Folkhögskola ja Svenska Institutet, Rootsi

Eva Raidma-Elmi

rootsi keele õpetaja

Haridustee

2019..TÜ eesti keele ja kirjanduse õpetaja
2005Tallinna Ülikool rootsi keele ja kirjanduse õpetaja
2002Tallinna Ülikool rootsi filoloogia, BA

Grete Lepa

inglise ja norra keele õpetaja

Haridustee

2022..TÜ norra keel ja kirjandus
2022TÜ võõrkeeleõpetaja, MA
2011-2012Arendal Voksenopplæring, norra keele õpe
2008TÜ inglise keel ja kirjandus, BA

Adele Vaks

norra ja inglise keele õpetaja

Haridustee

2021TÜ Euroopa keeled ja kultuurid, mag
2019TÜ norra keel ja kirjandus, BA
2018NTNU Täienduskoolitus (Norra)

Anneli Aim

norra keele õpetaja

Haridustee

2022 ..TÜ norra keel ja kirjandus, magistriõpe
2022TÜ norra keel ja kirjandus, BA

Epp Kama

hispaania keele õpetaja

Haridustee

2021Eesti suursaatkond Madridis, praktika
2021TÜ, hispaania keel ja kirjandus BA (cum laude)
2019Universitat de València, hispaania keel
2018Linguaschools Granada, hispaania keel

Anneli Loodus

soome ja eesti keele õpetaja

Haridustee

al 2005AMI täienduskoolituskursused
1999TÜ eesti ja soome filoloogia, MA

Kadri Kaljurand

soome keele õpetaja

Haridustee

2011TÜ soome keel ja kultuur, mag
2010Helsingi Ülikool, soome keel
2008TÜ eesti ja soome-ugri keeleteadus, BA

Svetlana Akeldina

vene keele õpetaja

Haridustee

2009 – …Tartu Ülikool, doktoriõpe
2005Mari Ülikool, vene ja slaavi filoloogia, MA

Katre Tsirp

koolitusspetsialist (pikemal puhkusel)

Haridustee

2017TÜ inglise ja eesti keele kui võõrkeele õpetaja, mag
2015TÜ inglise keel ja kirjandus, BA
2012Võõrkeele õpetamine täiskasvanutele, õpetajakoolitus St. Paul´s Bays, Malta