Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Eesti keel A1.1 grupp B Tartus

Eesti keel A1.1 grupp B Tartus

Eesti keel algajatele (A1.1)

Курс эстонского языка для начинающих / Estonian language course for beginners

The course builds the skills and knowledge you need to express yourself in simple daily and work-related situations in a real Estonian-speaking environment. The emphasis of the course is placed on developing your speaking skills. However, we also deal with your listening, reading and writing skills. The course efficiently integrates videos and online materials into every topic. We combine business with pleasure using a variety of methods and activities such as pair work, group work, dialogues, information gap activities, vocabulary games, role plays, board games, etc. The course is complemented by Folkuniversitetet’s web-based learning resources

Вашему вниманию предлагаются темы и структуры предложений, которые помогут Вам успешно общаться в простых повседневных, а также связанных с работой ситуациях. Мы развиваем навыки аудирования, чтения и письма, однако основное внимание уделяется развитию навыков устной речи. На уроках мы применяем разнообразные методики и виды деятельности, такие как: парная работа, групповая работа, диалоги, упражнения на восстановление пропущенной информации, игры на запоминание новых слов, ролевые игры, настольные игры и т.п. Для эффективного обучения используются вспомогательные веб-ресурсы.

KÄSITLEMISELE TULEVAD EESTI KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Meeldiv tutvuda!: Tervitamine ja hüvasti jätmine. Viisakusväljendid. Tööjuhendid tunnitöös. Numbrid 1-10Vestluse alustamine ja lõpetamine.
  Keeleteadmised: Tähestik. Isikulised asesõnad. Tegusõna ’olema’ pööramine olevikus.
 2. Riigid ja rahvused: Riikide ja rahvuste eestikeelsed nimetused. Arvamuse avaldamine.
  Keeleteadmised: Elama ’kus?’ ja olema ’kes?’. Seesütlev kääne riikide näitel. Küsimuste (kas, kes, kus) moodustamine.
 3. Mina ja minu pere: Pereliikmed. Vanus. Isikuandmed. Ankeedi täitmine. Kliendikaart. Hinna küsimine poes. Isikuandmeid puudutavatele küsimustele vastamine.
  Keeleteadmised: Nimetavad ja omastavad asesõnad.
 4. Minu päev: Igapäevategevused, nädalapäevad, ööpäeva osad, kellaajad. Kellaaja ütlemine.
  Keeleteadmised: Ajamäärused.
 5. Vaba aeg: Vabaajategevused. Asesõnad (minule, sinule jne). Omadussõnad ja antonüümid. Arvamuse avaldamine ja kirjeldamine, mis meeldib ja missugune see on.
  Keeleteadmised: ma- ja da- infinitiivi kasutamine.

Koolitus baseerub õppematerjalil Eesti keeles, palun! (2020 MTÜ Folkuniversitetet Estonia) ja õpiku juurde loodud lisamaterjalidel. 

Eesti keele A1 taseme õppekava

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  50 ak t auditoorset tööd (kogumaht 75 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 17.09 - 10.12

  Aeg: T/N 17.30 - 19.00

  Hind:

  255 € / 240 € ((üli)õpilased ja 2024. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab originaalõpikut ning juurdepääsu veebivarale.