Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Eesti keel B1.1 Tartus

Eesti keel B1.1 Tartus

Eesti keel B1.1

Kui Sa oled eesti keelt juba paar aastat õppinud, Kui Sa meie kodulehe testist said 55-65 punkti, Kui Sa soovid end eesti keeles ladusamalt väljendada, Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

 • Aitame Sul oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda ning muuhulgas ka tasemeeksamiks valmistuda. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades.
 • Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD EESTI KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Viisakus on voorus: Tutvumine ja tutvustamine. Viisakusväljendid. Väljendid õppetöös edukaks hakkama saamiseks. Õpioskused. Viisaka vestluse alustamine ja lõpetamine.
  Keeleteadmised: Tingiv kõneviis. 
 2. Isikuandmed ja iseseisev keeleõpe: Riigid, rahvused, keeled, kohanimed. Isikuandmed. Ankeedi täitmine. Kus ja kuidas keeli õppida.
  Keeleteadmised: Isikulised asesõnad. Küsisõnad Kellele?, Kellel? ja Kellelt?. 
 3. Kuhu minna?: Kultuuriteated. Kontserdid. Teatrietendused. Filmižanrid. Lemmikfilmid. Kokkusaamiste kokkuleppimine.
  Keeleteadmised: Kohakäänded: Kuhu? Kus? Kust? Lihtminevik.
 4. Milline sõiduk on parim?: Ühistransport. Reisimine. Liiklus ja turvalisus.
  Keeleteadmised: Eitus. Käsud ja palved. Võrdlemine: kõige-ülivõrre ja i-ülivõrre.
 5. Tervis ja enesetunne: Haigused ja nende ennetamine. Hea füüsiline ja vaimne vorm. Treeningud ja harrastused.
  Keeleteadmised: Liht- ja täisminevik. Mine-vorm.

Koolitus baseerub õpikul Eesti keeles, palun! (2024, MTÜ Folkuniversitetet Estonia), õpiku juurde loodud lisamaterjalidel ja e-õppekeskkonda loodud kursust täiendaval veebivaral.

Eesti keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka eesti keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  60 ak t kontaktõpet (kogumaht 80 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 10.09 - 19.12

  Aeg: T/N 08.30 - 10.00

  Koolitaja:

  Marge Paal

  Hind:

  306 € / 291 € ((üli)õpilased ja 2024. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab originaalõpikut ning juurdepääsu veebivarale.