Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Inglise keel A2.1 grupp A Tartus

Inglise keel A2.1 grupp A Tartus

Inglise keel A2.1

Kui Sa algaja ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte, Kui Sa meie kodulehe madalamast testist said 59-68 punkti, Kui Sa tunned, et keeleoskus on passiivne, ja soovid end inglise keeles ladusamalt väljendada, Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

 • Pöörame tähelepanu nii kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- kui ka kirjutamisoskusele, aga tunnitöös keskendume peamiselt suhtlusoskuse arendamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Poes ja kohvikus: Esmatarbekaubad ja poed. Toiduained. Kohvikus ja restoranis.
  Funktsionaalne keel: Sisseostude tegemine. Palved, info täpsustamine. Viisakad pöördumised. Poes ja restoranis. Viisakas palumine/tellimine.
  Keeleteadmised: Modaalverbid (can/could). Loendatav ja loendamatu nimisõna, hulgamäärus (some, any, much, many), I like vs I´d like.
 2. Elu linnas: Suurlinnad. Objektid linnas ja maal.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
  Keeleteadmised: Omadussõna võrdlusastmed, eessõnad tee juhatamiseks.
 3. Paigad ja inimesed: Paikade ja inimeste kirjeldamine. Omadussõnad.
  Funktsionaalne keel: Viisakas reageerimine igapäevastes situatsioonides.
  Keeleteadmised: Eessõna kohamääruses, kestev olevik.
 4. Olen käinud: Reisimine ja transport. Kogemuste kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Suhtlemine rongi- ja lennujaamas.
  Keeleteadmised: Sissejuhatus täisminevikku (Present Perfect).

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas oskad viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu küsida ja anda, teed juhatada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil New Headway Elementary 4th edition ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Tartu, Lai 30.

  Aeg:

  Periood: 16.09 - 16.12

  Aeg: E 17.30 - 19.30

  Hind:

  204 € / 195 € ((üli)õpilased ja 2024. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.