Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Inglise keel A2.1 grupp A Tartus

Inglise keel A2.1 grupp A Tartus

Inglise keel madalamale kesktasemele (A2.1)

Lai 30, Tartu

Kui Sa algaja ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte, Kui Sa meie kodulehe madalamast testist said 59-68 punkti, Kui Sa tunned, et keeleoskus on passiivne, ja soovid end inglise keeles ladusamalt väljendada, Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Teeme kõik selleks, et saaksid tugeva vundamendi edasistele õpingutele. Eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi kõigis keeleaspektides – rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises. Tunnitöös paneme aga põhirõhu siiski rääkimisele. Harjutame kõrva inglise keelega, nii nagu seda päriselt räägitakse. Seejuures ei unusta me süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline – paaristöid, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, laua- ja interaktiivseid mänge jne. Kursust täiendatakse videomaterjaliga ning õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.
Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Poes ja kohvikus: Esmatarbekaubad ja poed.
  Funktsionaalne keel: Sisseostude tegemine. Palved, info täpsustamine. Viisakad pöördumised.
  Keeleteadmised: Modaalverbid (can/could).
 2. Elu linnas: Suurlinnad. Objektid linnas ja maal.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
  Keeleteadmised: Omadussõna võrdlusastmed, eessõnad tee juhatamiseks.
 3. Paigad ja inimesed: Paikade ja inimeste kirjeldamine. Omadussõnad.
  Funktsionaalne keel: Viisakas reageerimine igapäevastes situatsioonides.
  Keeleteadmised: Eessõna kohamääruses, kestev olevik.
 4. Olen käinud: Reisimine ja transport. Kogemuste kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Suhtlemine rongi- ja lennujaamas.
  Keeleteadmised: Sissejuhatus täisminevikku (Present Perfect).

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas oskad viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu küsida ja anda, teed juhatada jne.
Kursus baseerub 2015. a. välja antud õppekomplektil New Headway Elementary 4th edition ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

Aeg:

Periood: 19.09 - 19.12

Aeg: T 17.30 - 19.30

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali.

Registeerumine suletud