Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keel A2.1 veebis

Inglise keel A2.1 veebis

Inglise keel A2.1

E-õpe

Kui Sa algaja ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte, Kui Sa meie kodulehe madalamast testist said 59-68 punkti, Kui Sa tunned, et keeleoskus on passiivne, ja soovid end inglise keeles ladusamalt väljendada, Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Pöörame tähelepanu nii kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- kui ka kirjutamisoskusele, aga tunnitöös keskendume peamiselt suhtlusoskuse arendamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Poes ja kohvikus: Esmatarbekaubad ja poed.
  Funktsionaalne keel: Sisseostude tegemine. Palved, info täpsustamine. Viisakad pöördumised.
  Keeleteadmised: Modaalverbid (can/could).
 2. Elu linnas: Suurlinnad. Objektid linnas ja maal.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
  Keeleteadmised: Omadussõna võrdlusastmed, eessõnad tee juhatamiseks.
 3. Paigad ja inimesed: Paikade ja inimeste kirjeldamine. Omadussõnad.
  Funktsionaalne keel: Viisakas reageerimine igapäevastes situatsioonides.
  Keeleteadmised: Eessõna kohamääruses, kestev olevik.
 4. Olen käinud: Reisimine ja transport. Kogemuste kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Suhtlemine rongi- ja lennujaamas.
  Keeleteadmised: Sissejuhatus täisminevikku (Present Perfect).

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas oskad viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu küsida ja anda, teed juhatada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil New Headway Elementary 4th edition ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 29.01 - 29.04

Aeg: E 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Kairi Kruusaauk

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.

Registeerumine suletud