Inglise keel A2 Tartus

Inglise keel madalamale kesktasemele (A2.2)

Lai 30, Tartu

Kui Sa algaja ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte, Kui Sa meie kodulehe madalamast testist said 69-79 punkti, Kui Sa tunned, et keeleoskus on passiivne, ja soovid end inglise keeles ladusamalt väljendada, Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa algaja ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte,
Kui Sa meie kodulehe madalamast testist said 69-79 punkti,
Kui Sa tunned, et keeleoskus on passiivne, ja soovid end inglise keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Sõnavara, sõnavara ja veelkord sõnavara, sest kui grammatikata on raske, siis sõnavarata teatavasti võimatu rääkida. Eesmärgiks on Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt läheks. Kinnistame juba õpitud grammatikateemasid ja õpime juurde. Grammatika integreerime teiste oskustega ehk täisminevikku õpime selleks, et rääkida oma kogemustest, ja küsimuste moodustamist selleks, et saaks poes ja restoranis küsida jne. Pöörame tähelepanu väljenditele ja konstruktsioonidele, mis võimaldavad viisakalt hakkama saada erinevates igapäevastes situatsioonides. Teeme kõik, et tunneksid end inglise keeles üha kindlamalt ja kodusemalt. Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne).

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Elustiil: Toidu roll meie elus. Liikuda või mitte liikuda. Igapäevased harjumused.
  Funktsionaalne keel: Eelistuste väljendamine. Tõenäosus (may, might, will)
  Keeleteadmised: Täisminevik (Present perfect + for/since).
 2. Raha: Kuidas mõistlikult osta? Kirjeldame kohti ja esemeid. Palk. Raha ja säästmine.
  Funktsionaalne keel: Poes (Can I help you?, Please enter your pin., etc)
  Keeleteadmised: Kõrvallaused (that/which, who, where). Ühendtegusõnad (call off, put off, etc) Hulgamäärused (much, many, too, enough)
 3. Kus me elame: Suurlinnad. Elukeskkond. Kuritöö ja karistus.
  Funktsionaalne keel: Kaebused ja nende lahendamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood (üldolevik ja –minevik). Sõna ‘like’ lauses (What’s the weather like? vs What kind of weather do you like?)
 4. Tehnoloogia: Kuidas ja mille teel suhtleme? Internet. Mõistus ja tunded.
  Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine, nõustumine ja mittenõustumine.
  Keeleteadmised: Tingimuslaused. Ajavormid ja ajaväljendid (yet, just, already, last year, this month, etc). Asesõnad (him/his, I/my/mine/me, we/our/ours/us, etc)
 5. Muutused: Rutiin. Eesmärk, põhjus ja tagajärg (so, to, because). Kuulsus.
  Funktsionaalne keel: Viisakas suhtlemine (May I join you? etc). Informatsiooni täpsustamine.
  Keeleteadmised: Viisakad küsimused (Can you tell me …?). Mineviku harjumused (used to). Tegusõna + eessõna (depend on, etc)

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas oskad ennast ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu küsida ja anda, telefonikõnesid teha, teed juhatada jne.
Kursus baseerub 2017. a. välja antud õppekomplektil SpeakOut Pre-Intermediate ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  50 ak t auditoorset tööd (kogumaht 75 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 14.09 - 07.12

  Aeg: E/K 08.30 - 10.00

  Koolitaja:

  Marge Paal

  Hind:

  225 € / 216 € ((üli)õpilased ja 2022. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali.