Itaalia keel A1.2

Itaalia keel (A1.2)

Lai 30, Tartu

Kui Sa oled juba ühe semestri itaalia keelt õppinud; Kui Sa oled kunagi itaalia keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled juba ühe semestri itaalia keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi itaalia keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Teeme kõik selleks, et saaksid korralikud baasteadmised itaalia keelest, mis võimaldaksid Sul igapäevastes olukordades hakkama saada ja soovi korral õpinguid jätkata. Eesmärgiks on anda teadmisi kõigis keeleaspektides – rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises. Tunnitöös paneme põhirõhu siiski rääkimisele. Seejuures ei unusta me süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Teeme esmast tutvust tegusõna pööramise, asesõnade ning eessõnadega.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline – paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

Kursuse lõpuks oskad lihtsaid väljendeid kasutades rääkida endast, oma perest ja kodust, tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda jne.
Kursus baseerub õppematerjalil Nuovo Espresso 1 (2014).

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

1) Reisil: Objektid linnas. Rongijaamas.
    Funktsionaalne keel: Tee juhatamine. Pileti ostmine, vestlus rongijaamas.
    Keeleteadmised: Omadussõna. Määrav artikkel (mitmus). Konstruktsioonid sõnaga ´molto´.
2) Puhkusele!: Juhtumused ja kogemused. Mida teha puhkusel? Ilmakaared ja asukoht. Ilm.
    Funktsionaalne keel: Milline ilm on?
    Keeleteadmised: Ajaväljendid. Minevik (passato prossimo; kogemuste kirjeldamine). Omadussõna ülivõrre
    (bravissimo)
3) Itaalia produktid: Toit ja toiduained. Toidupoes. Aastaajad.
    Funktsionaalne keel: Vestlus toidupoes. Kas ma saaksin retsepti?
    Keeleteadmised: Koguse ja mahu eessõnad. Määrav asesõna (ainsus ja mitmus). Umbisikuline tegumood
    (olevik).

Itaalia keele A1 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

Aeg:

Periood: 21.09 - 21.12

Aeg: T 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Alessandra Dezi

Hind:

168 € / 162 € ((üli)õpilased ja 2021. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali.

Registeerumine suletud