Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Rootsi keel A2.1 veebis

Rootsi keel A2.1 veebis

Rootsi keel A2.1

Kui Sa vajad rootsi keelt tööalases või igapäevases suhtluses, Kui Sa oled juba alustanud õpinguid A2 tasemel, kuid päris B1 tasemele ei ole veel jõudnud. Kui Sa tunned, et Su rootsi keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  

KÄSITLEMISELE TULEVAD ROOTSI KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD

 1. Transport: Transpordivahendid. Kohad linnas. Teated ja teadaanded.
  Funktsionaalne keel: Viisakusväljendid (tutvumine ja tutvustamine). Rongi-, lennu- ja bussijaamas teadetest arusaamine ja info küsimine, piletite ostmine. Asukoha küsimine ja juhatamine.
  Keeleteadmised: Tegusõnad går või åker kasutamine. Osastavad isikulised asesõnad.
 2. Kommunikatsioon: Rootsi linnad – Malmö. Lühisõnumite saatmine ja neile vastamine.
  Funktsionaalne keel: Plaanide tegemine. Kutsete esitamine ja neile vastamine.
  Keeleteadmised: Eessõnad (i ja på). Ajamäärused.
 3. Rootsi: Faktid. Põnev ja veider Rootsis. Kuulsad rootslased. Pereliikmed.
  Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine. Nõustumine ja mitte nõustumine. Lihtsate tabelite kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Võrdlemine.
 4. Reisimisest: Loodus, vaatamisväärsused ja riided. Reisipakkumised.
  Funktsionaalne keel: Reisibüroos. Asjade ja inimeste kirjeldamine.
  Keeleteadmised:  Omadussõnad. Omastavad asesõnad.

Rootsi keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka rootsi keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  28 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 50 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 24.09 - 07.01

  Aeg: T 17.15 - 18.45

  Hind:

  159 €. Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.