Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Rootsi keel A2.1 ZOOMis

Rootsi keel A2.1 ZOOMis

Rootsi keel (A2.1)

E-õpe

Kui Sa vajad rootsi keelt tööalases või igapäevases suhtluses, Kui Sa algaja enam ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte, Kui Sa tunned, et Su rootsi keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa vajad rootsi keelt tööalases või igapäevases suhtluses,
Kui Sa algaja enam ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte,
Kui Sa tunned, et Su rootsi keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge. Tutvume veidi ka norra kultuuri ja norralase hingeeluga. Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, teed küsida ja juhatada, teha lihtsamaid telefonikõnesid jne. Sul on alus, millelt oma keelealaseid teadmisi edasi arendada.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ROOTSI KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD

 1. Digimaailm: Ankeedid, blanketid, käsklused, Internet.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine
  Keeleteadmised: Sidesõnad ’också/inte heller’. Nimisõna määratud ja määramata vorm. Sõna ’man’ kasutamine.
 2. Mida sööme: Erinevate rahvuste toidud. Restoranis. Rootsi köök.
  Funktsionaalne keel: Lihtsa tabeli kirjeldamine (protsent). Toidu tellimine.
  Keeleteadmised: Sidesõnad. Verbimustrid. Keskvõrre.
 3. Tööelu: Ametid. Tööülesanded. Tööd otsimas.
  Funktsionaalne keel: Kutsete esitamine ja neile vastamine
  Keeleteadmised: Lihtminevik/täisminevik erinevused. Verbimustrite kordamine.

Rootsi keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka rootsi keele test!

Kursuse maht:

37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 22.09 - 22.12

Aeg: T 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Marite Sild

Hind:

156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud