Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Rootsi keel A2 veebis

Rootsi keel A2 veebis

Rootsi keel A2

E-õpe

Kui Sa vajad rootsi keelt tööalases või igapäevases suhtluses, Kui Sa oled juba alustanud õpinguid A2 tasemel, kuid päris B1 tasemele ei ole veel jõudnud. Kui Sa tunned, et Su rootsi keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  

KÄSITLEMISELE TULEVAD ROOTSI KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 3. MOODULI TEEMAD

 1. Ilmastik: Riided. Ilm Rootsis. Aastaajad. Keskmine rootslane.
  Funktsionaalne keel: Lihtsate tarbetekstide lugemine.
  Keeleteadmised: Enesekohased asesõnad.
 2. Töö ja haridus: Minu haridus, tulevikuplaanid, sündmused ja nende kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Lihtsa CV koostamine.
  Keeleteadmised: Tulevik. Eessõnad ajaväljendites. Nimisõnavormide kordamine.
 3. Kohvipaus: Kohvipausi (fika) traditsioon. Teadete kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine.
  Funktsionaalne keel: Viisakusvestlus. Lihtsate telefonikõnede tegemine.
  Keeleteadmised: Sõnajärjekord küsimuses ja kõrvallauses.
 4. Elustiil: Tervis. Haigused. Kehaosad. Välimus ja välimuse kirjeldamine. Arsti juures.
  Funktsionaalne keel: Nõu küsimine ja andmine.
  Keeleteadmised:  Lühivastused. Siduvad asesõnad. Eessõnad ajaväljendites II osa.

Rootsi keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka rootsi keele test!

Kursuse maht:

37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 31.01 - 08.05

Aeg: K 18.30 - 20.30

Koolitaja:

Marite Sild

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud