Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Rootsi keel A2 veebis

Rootsi keel A2 veebis

Rootsi keel (A2)

E-õpe

Kui Sa vajad rootsi keelt tööalases või igapäevases suhtluses, Kui Sa algaja enam ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte, Kui Sa tunned, et Su rootsi keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  

KÄSITLEMISELE TULEVAD ROOTSI KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD

 1. Digimaailm: Ankeedid, blanketid, käsklused, Internet.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine
  Keeleteadmised: Sidesõnad ’också/inte heller’. Nimisõna määratud ja määramata vorm. Sõna ’man’ kasutamine.
 2. Mida sööme: Erinevate rahvuste toidud. Restoranis. Rootsi köök.
  Funktsionaalne keel: Lihtsa tabeli kirjeldamine (protsent). Toidu tellimine.
  Keeleteadmised: Sidesõnad. Verbimustrid. Keskvõrre.
 3. Tööelu: Ametid. Tööülesanded. Tööd otsimas.
  Funktsionaalne keel: Kutsete esitamine ja neile vastamine
  Keeleteadmised: Lihtminevik/täisminevik erinevused. Verbimustrite kordamine.
 4. Elu Rootsis: Elustiil, tavad, kombed ja traditsioonid.
  Funktsionaalne keel:. Palved ja neile vastamine.
  Keeleteadmised:  Sõnajärjekord lauses – pealause ja kõrvallause.

Rootsi keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka rootsi keele test!

Kursuse maht:

37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 19.09 - 19.12

Aeg: T 18.30 - 20.30

Koolitaja:

Marite Sild

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud