Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Soome keel A2.2 veebis

Soome keel A2.2 veebis

Soome keel A2.2

Kui Sa vajad soome keelt tööalases või igapäevases suhtluses, Kui Sa algaja enam ei ole, aga kesktasemel ka veel mitte, Kui Sa tunned, et Su soome keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Eesmärgiks on Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt läheks. Kinnistame juba õpitud grammatikateemasid ja õpime juurde. Grammatika integreerime teiste oskustega ehk lihtminevikku õpime selleks, et rääkida minevikus toimunust, ja küsimuste moodustamist selleks, et saaks poes ja restoranis küsida jne. Pöörame tähelepanu väljenditele ja konstruktsioonidele, mis võimaldavad viisakalt hakkama saada erinevates igapäevastes situatsioonides. Teeme kõik, et tunneksid end inglise keeles üha kindlamalt ja kodusemalt.
 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest.  Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD SOOME KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Tervis: Välimus ja iseloom. Kehaosad. Haigused.
  Funktsionaalne keel: Arsti juures. Soovitamine ja soovitusele reageerimine.
  Keeleteadmised: Käsud ja keelud.
 2. Turvalisus: Liikluses. Hajameelsus. Olme.
  Funktsionaalne keel: Ajalehekuulutus.
  Keeleteadmised:  Nimisõna käänamine (mitmus).
 3. Kultuur: Raamat, film, muusika, teater. Televisioon. Uudised.
  Funktsionaalne keel: Raamatu ja filmi kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Omadussõna võrdlusastmed.

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas oskad ennast ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu küsida ja anda, teed juhatada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil Hyvä-parempi-paras ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Soome keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka soome keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t)

  Aeg:

  Periood: 17.09 - 17.12

  Aeg: T 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Anneli Loodus

  Hind:

  204 € / 195 € ((üli)õpilased ja 2024. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.