Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Vene keel A2+ veebis

Vene keel A2+ veebis

Vene keel madalamale kesktasemele (A2)

Kui Sa oled vene keelt õppinud, aga nüüd kipub õpitu ununema, Kui Sa tunned, et Su keeleoskus on passiivne ja soovid end vene keeles ladusamalt väljendada, Kui Sa vajad vene keelt igapäevases või tööalases suhtlemises, Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  

KÄSITLEMISELE TULEVAD VENE KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

1. Elukestev õpe: Haridus ja õppimine. Kuidas õppida keeli? Vaba aja tegevused. 
Funktsionaalne keel: Nõu küsimine ja andmine.
Keeleteadmised: Nimi- ja omadussõna käänamine (keda? mida?).
2. Edu: Unistused ja karjäär. Kelleks sa lapsena saada tahtsid? Edulood.
Funktsionaalne keel: Kuidas ennast tööturul paremini ´müüa´.  
Keeleteadmised:  Kellena? Millena? Kelleks? Milleks? Asesõnad (свой, своя, своё, свои).
3. Elukoht: Linnas või maal? Suure ja väikese koha eelised ja puudused.
Funktsionaalne keel:  Kohtumise kokku leppimine. Tee juhatamine.
Keeleteadmised: Võrdlemine (kesk- ja ülivõrre). Kolme- ja neljakohalised arvud. Topelt eitus.

Lubame, et kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus. Muuhulgas oskad ennast nii igapäevastes kui ka ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõustuda, soovitada, keelduda, saad hakkama telefonikõnedega, info täpsustamisega jne.

Kursus baseerub õppematerjalil Поехали A2 (Чернышов С.И., Чернышова А.В., Златоуст 2019) ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Vene keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka vene keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 16.09 - 16.12

  Aeg: E 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Tally Maegi

  Hind:

  204 € / 195 € ((üli)õpilased ja 2024. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.