Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Vene keel A2 veebis

Vene keel A2 veebis

Vene keel madalamale kesktasemele (A2)

E-õpe

Kui Sa oled vene keelt õppinud, aga nüüd kipub õpitu ununema, Kui Sa tunned, et Su keeleoskus on passiivne ja soovid end vene keeles ladusamalt väljendada, Kui Sa vajad vene keelt igapäevases või tööalases suhtlemises, Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

  • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
  • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  

KÄSITLEMISELE TULEVAD VENE KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

1) Inimesed minu ümber: Perekond, sõbrad, kaaslased. Inimeste kirjeldamine.
     Funktsionaalne keel: Küllakutsed ja neile reageerimine. Ettepanekute tegemine ja neile vastamine.
     Keeleteadmised: grammatika – liikumisverbid, asesõnad, asesõnade käänamine
2) Võõras linnas: Paigad ja inimesed
     Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
     Keeleteadmised:  Sagedust näitavad määrsõnad. Ajamäärused. Sisse-, sees- ja seestütlev kääne.
3) Töötajat otsimas: Tööintervjuu läbiviimine.
     Funktsionaalne keel: Info esitlemine. Vestluse arendamine. Info täpsustamine.
     Keeleteadmised: Tegusõna + nimisõna (kaasaütlev kääne). Arvsõnad, rahaühikud.
4) Reisimine: Lennujaamas, restoranis, hotellis.
     Funktsionaalne keel: Probleemsituatsioonid. Abi küsimine ja pakkumine.
     Keeleteadmised:  Liikumist väljendavad tegusõnad+ nimisõnad sobivas käändes

Lubame, et kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus. Muuhulgas oskad ennast nii igapäevastes kui ka ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõustuda, soovitada, keelduda, saad hakkama telefonikõnedega, info täpsustamisega jne.

Kursus baseerub õppematerjalil Поехали A2 (Чернышов С.И., Чернышова А.В., Златоуст 2019) ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Vene keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka vene keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 29.01 - 29.04

Aeg: E 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Tally Maegi

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud