Projektid

Projektid

Projektid

Keeleõppeprojektid

Alates 2010. aastast on Folkuniversitetet ühe tegevusalana pakkunud projektipõhist keeleõpet, mille eesmärgiks on parandada eesti keelest erineva emakeelega elanikkonna eesti keele oskust ning suurendada nende kaasatust Eesti ühiskonnas toimuvasse. Erinevate projektide raames on Tallinnas, Maardus, Paldiskis ja Tartus eesti keele kursustel osalenud 600 vähemate võimalustega määramata kodakondsusega isikut ja Euroopa kolmandate riikide kodanikku, Kiviõlis ja Kohtla-Järvel on eesti keelt õppinud 25 inimest.
Erineva suunitlusega kursuste raames on tegeldud rääkimisoskuse arendamise, tööalase sõnavara ja situatsioonide harjutamise ja riiklikuks B1 taseme eksamiks valmistumisega. Lisaks tutvustatakse kursustel osalejatele läbi praktiliste tegevuste ning külastuste ka Eesti aja- ja kultuurilugu ning ühiskonnaelu.

 
Lõppenud projektid

  • Projekti "Eesti keele kursused" käigus osales 2013. aaasta septembrist kuni kuni 2014. aasta maini tasuta eesti keele kursustel 232 vähekindlustatud Tallinna, Harjumaa ja Tartu mittekodaniku, kes soovisid valmistuda riiklikuks B1 taseme eksamiks. Loe edasi
  • Projekti „Eesti keele kursuste korraldamine“ raames osales 2013. aastal tasuta eesti keele B1 taseme kursustel üle 300 vähekindlustatud Tallinna ja Harjumaa elaniku.
  • Kesktaseme eesti keele kursused Tallinnas, Maardus ja Paldiskis, 2011 – 2012 (75 inimest, projekt „Kursused – eesti keel ja kodakondsus“)
  • Eesti keele kursused Tallinnas, 2010 – 2011 (56 inimest, projekt „Eesti keele kursused Ida-Virumaal ja Harjumaal“)
  • Algtaseme eesti keele kursus lasteaednikele, 2010 (10 inimest, Kohtla-Järve linna lasteaia Muinasjutt töötajad)
  • Madalama kesktaseme eesti keele kursus tervishoiutöötajatele, 2010 (13 inimest, SA Kiviõli Tervisekeskus töötajad)

                     

Toetajad
Projektitegevusi toetavad Kultuuriministeerium, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.