Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keel B1.1 veebis

Inglise keel B1.1 veebis

Inglise keel B1.1

E-õpe

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 60-73 punkti, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks ja link õppematerjalidele.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Pöörame tähelepanu nii kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- kui ka kirjutamisoskusele, aga tunnitöös keskendume peamiselt suhtlusoskuse arendamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Identiteet: Mina ja mind ümbritsevad inimesed. Sarnasused ja erinevused. Võõrkeelte õppimine.  
  Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus.
  Keeleteadmised: Küsimuste moodustamine. Eessõnaga lõppev küsimus. Ajavormid (Present/Past Simple/Continuous).
 2. Lood elust enesest: Film ja uudised. Hädavale. Jutuvestmise kunst.
  Funktsionaalne keel: Huvi väljendamine.
  Keeleteadmised: Minevikuajad (Past Simple, Past Continuous ja Past Perfect). Eessõnad.
 3. Tulevikuplaanid: Plaanid ja ennustused. Tegutseda või edasi lükata? Suhtlemine ja tehnoloogia.
  Funktsionaalne keel: Arusaamatuste lahendamine. Mõtte ümber sõnastamine.
  Keeleteadmised: Tuleviku ajavormid (Future Simple (will), might, going to, Present Continuous) ja ajaväljendid.

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su aktiivne sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, seltskondlikus vestluses osaleda, ametlikke kokkusaamisi kokku leppida, viisakalt kriitikat avaldada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil Speakout Intermediate 2nd ed ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 60 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 30.01 - 30.04

Aeg: T 17.30-19.30

Koolitaja:

Tally Maegi

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.

Registeerumine suletud