Inglise keel B1.2

Inglise keel kesktasemele (B1.2)

Lai 30, Tartu

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 71-76 punkti,
Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes – nii oleme üles ehitanud kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui madalamatel tasemetel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega, mida vajad oma arvamuse väljendamiseks, seisukohtade kaitsmiseks, huvi üles näitamiseks, kritiseerimiseks (nii et kritiseeritav sellest ei solvuks) jne.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa – paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Kursust täiendatakse põneva BBC video- ja audiomaterjaliga.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

1) Aeg ja aja planeerimine: Kalender. Ajaväljendid. Tähtaeg. Aja planeerimise võtteid. BBC
videolugu: Edukas karjäär.
Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus.
Keeleteadmised: Kohustust väljendavad modaalverbid (must, should, have to, jne)
2) Uudised: Teemad uudistes. Kuritegu ja karistus. Ajalehekeel. Kollokatsioonid (say vs tell). BBC
videointervjuud: Mis maailmas toimub?
Funktsionaalne keel: Isiklikud uudised ja nendele reageerimine.
Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood.
3) Reis: Reisimine. Asukoha ja paikade kirjeldamine. BBC videolugu: Reisid maailma eraldatuimatesse paikadesse.
Funktsionaalne keel: Tee küsimine ja juhatamine.
Keeleteadmised: Tõenäosust väljendavad modaalverbid (olevik). Enneminevik (Past Perfect).
4) Vanus: Kogemus, soov ja kahetsus. Kas vanus on oluline? Suhtumise väljendamine (obviously,
naturally, 
jne). BBC videolugu: Suurimad muutused.
Funktsionaalne keel: Igapäevased ja ametlikud telefonikõned.
Keeleteadmised: Soovi ja kahetsuse väljendamine (I wish/If only). Tingimuslaused (Zero, First,
Second, Third & Mixed Conditionals)

5) Stiil: Riided ja välimus. Stiil ja mood. Inimeste kirjeldamine. Kollokatsioonid (suit, fit või
match). BBC videointervjuud: Kogemused, saavutused ja eeskujud.
Funktsionaalne keel: Komplimentide tegemine ja neile reageerimine. Small talk.
Keeleteadmised: Sõnajärg mitme omadussõnaga lauses.

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su aktiivne sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, seltskondlikus vestluses osaleda, ametlikke kokkusaamisi kokku leppida, viisakalt kriitikat avaldada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil New Inside Out Intermediate, Speakout Intermediate 2nd ed ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  5. Seoses Vabariigi Valitsuse otsusega peab alates 26.08.21 kõigil klassiruumis õppida soovijatel olema COVID tõend.

  Kursuse maht:

  54 ak t auditoorset tööd (kogumaht 80 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 14.09 - 14.12

  Aeg: T / R 08.30 - 10.00

  Koolitaja:

  Hille Kruus

  Hind:

  216 € / 204 € ((üli)õpilased ja 2021. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali