Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keel B1 vestluskursus gr B veebis

Inglise keel B1 vestluskursus gr B veebis

Inglise keel B1

Kui Sa oled kesktasemel õpinguid juba alustanud või said meie kodulehe kõrgemast testist 60-73 punkti ning tunned, et vähemalt hetkel soovid enam just rääkimisoskuse arendamisele keskenduda, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks ja link õppematerjalidele.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Seame põhieesmärgiks rääkimisjulguse ja soravuse, mistõttu pühendame tunnitöös varasemast rohkem aega vabale vestlusele. Võtame aluseks üldhuvitavad ja aktuaalsed teemad, mille abil üritame suurendada aktiivset sõnavara ning õpitud grammatikateadmisi suulises kõnes kasutama hakata.
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Argipäev: Igapäevategevused ja -kohustused. Inimesed meie ümber. Vaba aeg. Kollokatsioonid (have & take).
  Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine ja sellele reageerimine.
  Keeleteadmised: Kinnitavad lühiküsimused (You live here, don´t you?)
 2. Kas mäletad?: Mälu ja mälestus. Mäletamine ja unustamine.
  Funktsionaalne keel: Info täpsustamine. Arvamuse avaldamine.
  Keeleteadmised: Mineviku ajavormid (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, used to). Lühiküsimused (Do they? Did she? jne).
 3. Ümber ilma: Põnevad paigad ja objektid. Elu suurlinnas.
  Funktsionaalne keel: Tee küsimine ja juhatamine.
  Keeleteadmised: Omadussõna võrdlusastmed. Sõnamoodustus (nimisõnast omadussõnaks).

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su aktiivne sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, seltskondlikus vestluses osaleda, ametlikke kokkusaamisi kokku leppida, viisakalt kriitikat avaldada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil Speakout Intermediate 2nd ed ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 60 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 18.09 - 18.12

  Aeg: K 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Tally Maegi

  Hind:

  204 € / 195 € ((üli)õpilased ja 2024. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.