Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keel B2.1 grupp B veebis

Inglise keel B2.1 grupp B veebis

Inglise keel B2.1

E-õpe

Kui Sul B1 tase inglise keeles olemas, aga tunned, et sellest ei piisa. Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus), Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele, Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks, Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

Kuidas toimub õpe veebikursusel?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. B2-taseme kursusel pöörame palju tähelepanu Social English’ile ehk sellele, kuidas vestlust arendades teiste rõõmudele ja muredele sobivalt reageerida, põhjendada oma seisukohti, teisi veenda ning selle kõige põhjal otsuseid ja kokkuvõtteid teha. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda – rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et B2 tasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.
 • Kasutame kursusel ka ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata ja kuulamistekste kuulata ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

 1. Kord nii, kord naa: Tasakaal ja õnne valem. Emotsioonid ja nendega toimetulek. Video “Õnne valem”
  Funktsionaalne keel: Emotsioonide kirjeldamine. Kuidas teha kokkuvõtteid. Kokkuvõtte kirjutamine.
  Keeleteadmised: Sõnade moodustamine, kasutades ees- ja järelliiteid.
 2. Kõigiga juhtub. Seigad ja juhtumised. Ootamatud olukorrad ja nendega toimetulek.
  Funktsionaalne keel: Argumenteerimine. Loo rääkimine.
  Keeleteadmised: Mineviku ajavormid. Määrused lauses (Ironically, eventually, etc).
 3. Mõistus: Isiksuse tüübid. IQ. Inimvõimed ja selle piirid. Iseloomuomadused. Stereotüübid.
  Funktsionaalne keel: Põhjendamine, veenmine ja otsustamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood (have/get done). 


Inglise keele B2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 60 ak t). Õppetöö toimub Zoomis

Aeg:

Periood: 31.01 - 08.05

Aeg: K 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Tally Maegi

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.

Registeerumine suletud