Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keel B2.1 (moodul 2) veebis

Inglise keel B2.1 (moodul 2) veebis

Inglise keel B2.1

Kui Sul B1 tase inglise keeles olemas, aga tunned, et sellest ei piisa. Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus), Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele, Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks, Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

Kuidas toimub õpe veebikursusel?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. B2-taseme kursusel pöörame palju tähelepanu Social English’ile ehk sellele, kuidas vestlust arendades teiste rõõmudele ja muredele sobivalt reageerida, põhjendada oma seisukohti, teisi veenda ning selle kõige põhjal otsuseid ja kokkuvõtteid teha. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda – rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et B2 tasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.
 • Kasutame kursusel ka ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata ja kuulamistekste kuulata ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

 1. Veider, aga võimalik: Ekstreemsed loodusnähtused. Kummalised juhtumised ja maailmaimed (Stonehenge).
  Funktsionaalne keel: Arusaamise kontrollimine. Diagrammi kirjeldamine suuliselt ja kirjalikult.
  Keeleteadmised: Oletamine modaalverbe kasutades. Tõenäosus.
 2. Õige või vale?: Käitumine ohuolukorras. Toimetulek keerulistes oludes.
  Funktsionaalne keel: Rõhutamine. Nõuanded ja neile reageerimine.
  Keeleteadmised: Artiklid (umbmäärane ja määrav, artiklita nimisõna).
 3. Meedia: Teleprogrammid. Mis uudist? Kes millist meediat ja kuidas tarbib?
  Funktsionaalne keel: Täpsustavad küsimused. Kokkuvõtete tegemine.
  Keeleteadmised: Kaudne kõne.


Inglise keele B2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  35 ak t auditoorset tööd (kogumaht 60 ak t). Õppetöö toimub Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 17.09 - 17.12

  Aeg: T 08.30 - 10.15

  Koolitaja:

  Hille Kruus

  Hind:

  195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2024. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.