Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Inglise keel B2+ vestluskursus Tartus

Inglise keel B2+ vestluskursus Tartus

Inglise keel kõrgemale kesktasemele (B2+)

Lai 30, Tartu

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa, Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus), Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele, Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks, Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus),
Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele,
Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Käsitletavad teemad on vähem või rohkem seotud tööga, kuid siiski piisavalt üldised, et sobida kõigile. Palju tähelepanu pöörame Social English’ile ehk sellele, kuidas vestlust arendades teiste rõõmudele ja muredele vastavalt reageerida, põhjendada oma seisukohti, teisi veenda ning selle kõige põhjal otsuseid ja kokkuvõtteid teha. Loo rääkimise ilmestamiseks vaatame tervikuna aegade süsteemi ning harjutame teise räägitust arusaamist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda – rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et kõrgemal kesktasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.
Kasutame kursusel ka ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata ja kuulamistekste kuulata ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.

KÄSITLEMISELE TULEVAD B2 TASEME ÕPPEKAVA 3. JA 4. MOODULI TEEMAD:

 1. Probleemid on lahendamiseks: Probleemide tekitajad ja lahendajad. Telefonietikett.
  Funktsionaalne keel: Probleemide lahendamine. Arvamuse avaldamine.
  Keeleteadmised: Viisakad küsimused. Eessõnu sisaldavad väljendid.
 2. Avalik esinemine: Publik ja esineja. Kuidas köita tähelepanu. Lihtsad retoorilised võtted.
  Funktsionaalne keel: Vastandamine. Sissejuhatus ja kokkuvõte.
  Keeleteadmised: Eessõnu sisaldavad väljendid. Sidesõnad (although, while jne).
 3. Meeskond: Meeskonna mängijad. Muutused töökohal. Motivatsioon ja stress.
  Funktsionaalne keel: Spekuleerimine.
  Keeleteadmised: Sõnamoodustus ees- ja järelliidete abil (mis-, fore-,ish, -able jne).

Kursus baseerub õppekomplektil In Company Upper-Intermediate (3rd ed) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

28 ak t auditoorset tööd (kogumaht 45 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

Aeg:

Periood: 02.02 - 04.05

Aeg: N 08.30 - 10.00

Koolitaja:

Aile Lehtse

Hind:

138 €. Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Õppematerjalid sisalduvad hinnas.

Registeerumine suletud