Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Inglise keel B2+ vestluskursus Tartus

Inglise keel B2+ vestluskursus Tartus

Inglise keel kõrgemale kesktasemele B2+

Lai 30, Tartu

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa, Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus), Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele, Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks, Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

 • Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Käsitletavad teemad on vähem või rohkem seotud tööga, kuid siiski piisavalt üldised, et sobida kõigile. Palju tähelepanu pöörame Social English’ile ehk sellele, kuidas vestlust arendades teiste rõõmudele ja muredele vastavalt reageerida, põhjendada oma seisukohti, teisi veenda ning selle kõige põhjal otsuseid ja kokkuvõtteid teha. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda – rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et B2 tasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.
 • Kasutame kursusel ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata ja kuulamistekste kuulata ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD B2 TASEME ÕPPEKAVA 3. MOODULI TEEMAD:

 1. Suhtlusviisid: E-kiri, telefonikõne, sõnum. E-kirja stiil, keel ja lühendid. Suurimad vead e-kirjades.
  Funktsionaalne keel: Kuidas muuta e-mail personaalsemaks? Erinevas registris e-kirjade kirjutamine.
  Keeleteadmised: Eessõnu sisaldavad väljendid (get back to, go down, at present jne)
 2. Tööreis: Reisid, kohtumised ja kokkusaamised. Ärilõuna.
  Funktsionaalne keel: Kuidas vestlust alustada, üleval hoida, teemat muuta?
  Keeleteadmised: Rõhku lisavad määrsõnad (bitterly, utterly, thoroughly jne).
 3. Otsuste langetamine: Otsused kriitilises olukorras. Kriisisituatsioonid. Kõhklus ja otsustusvõime.
  Funktsionaalne keel: Nõuanded ja soovitused. Lühisõnumite kirjutamine.
  Keeleteadmised: Artiklite kasutamine. Tõenäosuse väljendamine.

Inglise keele B2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

28 ak t auditoorset tööd (kogumaht 50 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

Aeg:

Periood: 01.02 - 02.05

Aeg: N 08.30 - 10.00

Koolitaja:

Aile Lehtse

Hind:

150 €. Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.

Registeerumine suletud