Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Inglise keel B2+ vestluskursus Tartus

Inglise keel B2+ vestluskursus Tartus

Inglise keel kõrgemale kesktasemele (B2+)

Lai 30, Tartu

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa, Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus), Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele, Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks, Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Käsitletavad teemad on vähem või rohkem seotud tööga, kuid siiski piisavalt üldised, et sobida kõigile. Palju tähelepanu pöörame Social English’ile ehk sellele, kuidas vestlust arendades teiste rõõmudele ja muredele vastavalt reageerida, põhjendada oma seisukohti, teisi veenda ning selle kõige põhjal otsuseid ja kokkuvõtteid teha. Loo rääkimise ilmestamiseks vaatame tervikuna aegade süsteemi ning harjutame teise räägitust arusaamist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda – rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et kõrgemal kesktasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.
Kasutame kursusel ka ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata ja kuulamistekste kuulata ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.
Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD B2 TASEME ÕPPEKAVA 3. MOODULI TEEMAD:

 1. Suhete loomine: Esmamuljed ja nende olulisus, suhete korraldamine. Seltskondlik vestlus.
  Funktsionaalne keel: Vestluse alustamine, lõpetamine ja arendamine. Külaskäik kolleegi koju.
  Keeleteadmised: Tegusõnafraasid öeldu sisu edastamiseks (avoid doing, refuse to do jne)
 2. Tähelepanu!: Kõned ja ettekanded. Tähelepanu äratamine ja visuaalsete vahendite kasutamine.  Statistilised andmed.
  Funktsionaalne keel: Kritiseerimine ja oletamine, sellele reageerimine.
  Keeleteadmised: Modaalverbid (kritiseerimine ja oletamine, minevik).
 3. Töö või puhkus?: Külalislahkus ärimaailmas.  
  Funktsionaalne keel: Kuidas ´ei´ ütlemata ära öelda? Komplimentide tegemine ja neile reageerimine.
  Keeleteadmised: Oleviku ja mineviku ajavormid.

Kursus baseerub õppekomplektil In Company Upper-Intermediate (3rd ed) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  28 ak t auditoorset tööd (kogumaht 50 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 21.09 - 21.12

  Aeg: N 08.30 - 10.00

  Koolitaja:

  Aile Lehtse

  Hind:

  150 €. Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.