Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Itaalia keel B1.1 Tartus

Itaalia keel B1.1 Tartus

Itaalia keel kesktasemele (B1)

Lai 30, Tartu

Kui Sul on madalam kesktase itaalia keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe testist said tulemuseks üle 85%, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes – nii oleme üles ehitanud kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui madalamatel tasemetel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega, mida vajad oma arvamuse väljendamiseks, seisukohtade kaitsmiseks, huvi üles näitamiseks, kritiseerimiseks (nii et kritiseeritav sellest ei solvuks) jne.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa – paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

Kursus baseerub õppematerjalil Il Balboni B-Uno ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Kohtumine itaallastega!: Millised on itaallased? Kuidas elavad ja mida mõtlevad itaallased? Stereotüübid itaallaste kohta.
  Funktsionaalne keel: Kuidas väljendada vajadusi, arvamusi, soove. Kuidas võrrelda.
  Keeleteadmised:  Kesk ja ülivõrre. Oleviku konjunktiiv kõige levinumate tegusõnadega. Mitmus naissoost sõnadega.
 2. Itaallased tööl: Tööd otsimas. Töökohale kandideerimine. Töövestlus. Töökuulutused.
  Funktsionaalne keel: Emotsioonide väljendamine. Oletuste tegemine.
  Keeleteadmised: Subjunktiiv. Tingimuslaused.
 3. Emotsioonid: Armastus, sõprus, viha, hirm. Kuidas emotsioonidega toime tulla?  
  Funktsionaalne keel: Kuidas väljendada kiindumust, sõprust, armastust, vihkamist, ärritust, hirmu. Kuidas väljendada soove viisakalt. Kuidas õnnitleda ja avaldada kaastunnet.
  Keeleteadmised: Tegusõnad ’conoscere’ e ’sapere’. Tulevikuajad. Rektsioon.
 4. Igapäevaelu probleemid: Probleemidega tegelemine. Instruktsioonid. Stressiga toimetulek.

Itaalia  keele B1.1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka itaalia keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  28 ak t auditoorset tööd (kogumaht 50 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 21.09 - 21.12

  Aeg: N 15.45 - 17.15

  Koolitaja:

  Alessandra Dezi

  Hind:

  150 €. Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab originaalõpikut ning juurdepääsu veebivarale.