Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Itaalia keel B1.1 Tartus

Itaalia keel B1.1 Tartus

Itaalia keel kesktasemele (B1)

Lai 30, Tartu

Kui Sul on madalam kesktase itaalia keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe testist said tulemuseks üle 85%, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes – nii oleme üles ehitanud kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui madalamatel tasemetel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega, mida vajad oma arvamuse väljendamiseks, seisukohtade kaitsmiseks, huvi üles näitamiseks, kritiseerimiseks (nii et kritiseeritav sellest ei solvuks) jne.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa – paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

Kursus baseerub õppematerjalil Il Balboni B-Uno ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

1. Made in Italy: Tuntud itaalia tooted ja objektid. Asjade ja objektide kirjeldamine.
Funktsionaalne keel: Kartuse väljendamine, kaebuste esitamine, vabandamine, süüdistamine ja õigustamine.
Keeleteadmised: congiuntivo (olevik ja minevik), suffiks –accio, väljendid a patto che, purchè, a condizione che, määrsõnad .
2. Pühad ja kingitused: Kavatsused ja lubadused. Piinlikud olukorrad. Kuidas keerulises olukorras käituda? Nali ja iroonia. Eeldus ja reaalsus.
Funktsionaalne keel: Kavatsuste ja vastuväidete väljendamine, soovituste tegemine, oletamine.
Keeleteadmised:  määrsõna mica, tingiv kõneviis minevikus, tingimuslaused.
3. Itaallased ajaloos: Tuntud itaallased ajaloos. Reisimine.
Funktsionaalne keel: Üllatuse väljendamine. Rääkija viisakas katkestamine.
Keeleteadmisedgerundium, omadusõnad –bile lõpuga. 
4. Tänapäeva itaalia keel: Keel ja vead. Kuidas keeli õppida? 
Funktsionaalne keel: Vestluse meeleolu pehmendamine. Mittenõustumise väljendamine. Oletuste tegemine.
Keeleteadmised:  umbisikuline tegumood, congiuntivo trapassato, gerundium minevikus, määrsõnad.

Itaalia  keele B1.1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka itaalia keele test!

Kursuse maht:

28 ak t auditoorset tööd (kogumaht 50 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

Aeg:

Periood: 01.02 - 02.05

Aeg: N 15.45 - 17.15

Koolitaja:

Alessandra Dezi

Hind:

150 €. Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab originaalõpikut ning juurdepääsu veebivarale.

Registeerumine suletud