Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Itaalia keel B1 vestluskursus Tartus

Itaalia keel B1 vestluskursus Tartus

Itaalia keel kesktasemele (B1)

Kui Sul on madalam kesktase itaalia keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe testist said tulemuseks üle 85%, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

 • Vestluskursusel seame põhieesmärgiks rääkimisjulguse ja soravuse, mistõttu pühendame tunnitöös varasemast rohkem aega vabale vestlusele. Aluseks üldhuvitavad teemad, üritame suurendada aktiivset sõnavara ning õpitud grammatikateadmisi suulises kõnes kasutama hakata.
 • Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis teevad ühest vestluskursusest vestluskursuse – paaris- ja grupiarutelusid, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne – ühesõnaga kõike, mis paneb meid rääkima-rääkima-rääkima.
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

Kursus baseerub õppematerjalil Nuovo Espresso 3 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE B1.1 TASEME ÕPPEKAVA 3. MOODULI TEEMAD:

 1. Linn: Kus sa elad? Kodulinna kirjeldamine, linnaelu plussid ja miinused.
  Funktsionaalne keel: Abi palumine, keeldumine, julgustamine jne.
  Keeleteadmised: Tingiv kõneviis minevikus, ci ja ne kasutusvõimalused, enesekohased tegusõnad.
 2. Sotsiaalmeedia ja suhtlemine: Traditsioonilised ja digitaalsed suhtlusviisid.
  Funktsionaalne keel: Telefonikõned. Kokkulepete tegemine.
  Keeleteadmised: Konstruktsioon come se + congiuntivo, congiuntivo imperfetto.
 3. Lugemisoovitus: Milliseid raamatuid loed? Raamatute tüübid ja kirjeldamine, loetu soovitamine.
  Funktsionaalne keel: Huvi väljendamine, hinnangu põhjendamine ja soovituste andmine.
  Keeleteadmised: Mineviku vormid, aegade ühildumine, tegusõna passiivne vorm, konstruktsioon che io sappia.

Itaalia  keele B1.1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka itaalia keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  28 ak t auditoorset tööd (kogumaht 50 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 19.09 - 19.12

  Aeg: N 15.45 - 17.15

  Koolitaja:

  Alessandra Dezi

  Hind:

  159 €. Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab originaalõpikut ning juurdepääsu veebivarale.