Hispaania keel A1.2+

Hispaania keel veidiõppinutele jätkukursus (A1.2+)

Lai 30, Tartu

Kui Sa oled juba ühe semestri hispaania keelt õppinud; Kui Sa oled kunagi hispaania keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled juba ühe semestri hispaania keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi hispaania keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Aitame neil, kes hispaania keele õpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Kuigi eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Lisaks tegeleme süstemaatiliselt grammatikaga, kuid mitte pelgalt lünkasid täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
Kursuse lõpuks oskad viisakalt paluda ja korraldusi anda, teed küsida ja juhatada, pakkuda ja ettepanekuid teha, kohtumisi kokku leppida ning saad hakkama poes ja restoranis.

Kursus baseerub õppematerjalil Aula Internacional 1 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

1. Söök-jook: Toiduained, retseptid, toitumisharjumused.
    Funktsionaalne keel: tellimine restoranis/ baaris
    Keeleteadmised: umbisikulisus, otsesihitis, tegusõnad  ’poner’ ja ’traer’
2. Elukoht: Linnade ja linnaosade kirjeldamine. Ametiasutused.
    Funktsionaalne keel: Tee juhatamine ja küsimine.
    Keeleteadmised: Kohaeessõnad, määrsõnad.
3. Mineviku kogemused, iseloom: Omadussõnad. Iseloomustamine.
    Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Iseloomu head ja vead.
    Keeleteadmised: Täisminevik. Tegusõnad ’saber’ ja ’poder’

Hispaania  keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!

Kursusel osaleja andmed
Kursus
Kursuse eest maksja andmed

Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 14.09 - 14.12

Aeg: E 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Dagmar Treial

Hind:

156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.