Hispaania keel A2.2+

Hispaania keel madalamale kesktasemele A2.2+

Lai 30, Tartu

Kui Sa oled juba A2 tasemel hispaania keele õpinguid alustanud; Kui Sa oled varem hispaania keelt õppinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled juba A2 tasemel hispaania keele õpinguid alustanud;
Kui Sa oled varem hispaania keelt õppinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Aitame neil, kes on hispaania keeles juba A2 tasemel õpinguid alustanud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendada ja hispaania keele oskusega järgmisele tasemele jõuda. Kuigi eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Lisaks tegeleme süstemaatiliselt grammatikaga, kuid mitte pelgalt lünkasid täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
Kursuse lõpuks oskad hispaania keeles e-kirja kirjutada, viisakalt oma soove väljendada, oma kogemustest ja tuttavatest inimestest rääkida, oma enesetunnet ja tervisega seotud probleeme kirjeldada, nõu ja soovitusi anda, arvamusi ja seisukohti väljendada ning lugusid rääkida.

Kursus baseerub õppematerjalil Aula Internacional 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 3. MOODULI TEEMAD:

 1. Huvid ja reisimine.
  Funktsionaalne keel: E-kirja kirjutamine. Kogemustest rääkimine. Inimeste ja asjade hindamine. Soovide väljendamine.
  Keeleteadmised: Täisminevik ja lihtminevik. Hüüdlaused. Tegusõnad gustar ja parecer.
 2. Tervis: Tervis ja tervise probleemid. Sport. Kehaosad.
  Funktsionaalne keel: Enesetunde kirjeldamine. Nõu ja soovituste andmine. Sümptomite ja vaevuste kirjeldamine. Žestide kasutamine kõnelemisel.
  Keeleteadmised: Käskiv kõneviis. Tegusõnad ser, estar ja doler.
 3. Mõeldes minevikule: Enne ja nüüd. Ajaloo põnevaimad perioodid. Leiutised.
  Funktsionaalne keel: Arvamuse ja seisukohtade väljendamine. Minevikusündmuste ja -harjumuste kirjeldamine. Oleviku ja mineviku võrdlemine.
  Keeleteadmised: Kestev minevik (imperfecto).
 4. Erilised hetked: Meeldejäävad hetked ajaloost. Anekdoodid ja legendid.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Emotsioonide väljendamine. Anekdootide ja legendide jutustamine.
  Keeleteadmised:  Sidusväljendid. Lihtminevik (indefinido) ja kestev minevik (imperfecto). Tegusõna estar ja gerundiiv minevikus.

Hispaania  keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 31.01 - 02.05

  Aeg: E 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Dagmar Treial

  Hind:

  168 € / 162 € ((üli)õpilased ja 2021. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.