Hispaania keel A2.1

Hispaania keel madalamale kesktasemele (A2.1)

Lai 30, Tartu

Kui Sa oled juba A1 taseme hispaania keeles omandanud. Kui Sa oled kunagi hispaania keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled juba A1 taseme hispaania keeles omandanud;
Kui Sa oled kunagi hispaania keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Aitame neil, kes hispaania keeles A1 taseme juba saavutanud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Kuigi eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Lisaks tegeleme süstemaatiliselt grammatikaga, kuid mitte pelgalt lünkasid täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
Kursuse lõpuks oskad viisakalt paluda ja soovitada, oma eelistusi kirjeldada ja arvamust väljendada. Oskad oma elust ja toimunud sündmustest rääkida oskad asju ja nähtusi võrrelda ning selgitada, kus miski asub.

Kursus baseerub õppematerjalil Aula Internacional 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Mina ja hispaania keel: Keeled ja õppimine. Harjumused.
  Funktsionaalne keel: Raskustest rääkimine ja soovituste andmine. Tunnete kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Üldolevik. Enesekohased tegusõnad. Eessõnad desde, hace, para, porque.
 2. Hispaania ja Ladina-Ameerika kino: Filmid ja näitlejad. Elulood.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Lugude jutustamine. Sündmuste kestusest rääkimine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Eessõnad desde, durante, hasta. Tegusõnad ir ja irse.
 3. Kodu: Maja ja selle osad. Mööbel ja kodutehnika. Kodu ja tubade kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Asukoha kirjeldamine. Eelistuste ja arvamuse väljendamine.
  Keeleteadmised: Võrdlemine. Isikulised asesõnad. Eessõnad sin, con, debajo, encima, detras etc. Tegusõnade ser ja estar kasutamine. Tegusõnad gustar,encantar ja preferir.

Hispaania  keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  5. Seoses Vabariigi Valitsuse otsusega peab alates 26.08.21 kõigil klassiruumis õppida soovijatel olema COVID tõend.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 01.02 - 03.05

  Aeg: T 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Dagmar Treial

  Hind:

  168 € / 162 € ((üli)õpilased ja 2021. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.