Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Itaalia keel A2.1 veebis

Itaalia keel A2.1 veebis

Itaalia keel A2.1

Kui Sa algaja ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte, Kui Sa said meie kodulehel testitulemuseks 60-71%, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

Kuidas toimub veebikursus?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

 1. Itaalia maitsed: Toit ja toiduained. Toidupoes. Sisseostud. Aastaajad.
  Funktsionaalne keel: Palved ja soovid. Vestlus toidupoes. Kas ma saaksin retsepti?
  Keeleteadmised: Koguse ja mahu eessõnad. Määrav asesõna (ainsus ja mitmus). Umbisikuline tegumood (olevik).
 2. Argipäev ja pidupäev: Igapäevategevused. Tööelu. Tüüpiline päev. Rutiin. Itaalia pühad ja pidupäevad.
  Funktsionaalne keel: Õnnitlemine.
  Keeleteadmised: Aja- ja sagedusmäärus. Enesekohased tegusõnad. Sõnamoodustus (omadussõnast määrsõnaks).
 3. Pere: Perekond ja sugulased. Minu kalleim vara. Perekonnasündmused.
  Funktsionaalne keel: Ettepanekute tegemine.
  Keeleteadmised: Omastav asesõna. Omadussõna ülivõrre (più bravo). Enesekohaste tegusõnade minevik.
 4. Sõbrad ja tuttavad: Välimus ja iseloom. Oskused. Õhtu sõpradega.
  Funktsionaalne keel: Oletuste ja ettepanekute tegemine, nõusoleku väljendamine. Soovi väljendamine.
  Keeleteadmised:  Võrdlemine quanto/come kasutades. Qualcuno/Nessuno. Tingiv kõneviis (olevik).

Kursus baseerub õppematerjalil Nuovo Espresso 1 ja 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Itaalia  keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka itaalia keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 19.09 - 19.12

  Aeg: N 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Alessandra Dezi

  Hind:

  204 € / 195 € ((üli)õpilased ja 2024. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.