Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Itaalia keel A2.1 veebis

Itaalia keel A2.1 veebis

Itaalia keel madalamale kesktasemele (A2.1)

E-õpe

Kui Sa oled juba A1 taseme itaalia keeles omandanud. Kui Sa oled kunagi itaalia keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled juba A1 taseme itaalia keeles omandanud;
Kui Sa oled kunagi itaalia keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

Kursus baseerub õppematerjalil Nuovo Espresso 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Sõbrad ja tuttavad: Välimus ja iseloom. Oskused. Õhtu sõpradega.
  Funktsionaalne keel: Oletuste ja ettepanekute tegemine, nõusoleku väljendamine. Soovi väljendamine.
  Keeleteadmised:  Võrdlemine quanto/come kasutades. Qualcuno/Nessuno. Tingiv kõneviis (olevik).
 2. Kes minevikku ei mäleta: Lapsepõlv. Lemmikloomad. Mälestused.
  Funktsionaalne keel: Poolt ja vastu argumenteerimine.
  Keeleteadmised: Minevikuajad. Ajaväljendid (minevik). Järelliited –ino ja -one
 3. Saame kokku!: Vaba aja tegevused. Teater, kontsert, muuseum. Kombed.
  Funktsionaalne keel: Kokkusaamise kokkuleppimine. Ettepanekute tegemine. Telefonikeel.
  Keeleteadmised:  Kestev olevik. Sõnajärg. Siduvad asesõnad che ja cui. Mineviku kesksõna.

Itaalia  keele A2 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 30.01 - 08.05

Aeg: E 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Alessandra Dezi

Hind:

180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Registeerumine suletud