Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Itaalia keel A2+ Tartus

Itaalia keel A2+ Tartus

Itaalia keel madalamale kesktasemele (A2+)

Lai 30, Tartu

Kui Sa oled juba A2 tasemel õpinguid alustanud, aga päris kesktasemel veel ei ole; Kui Sa oled kunagi itaalia keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled juba A2 tasemel õpinguid alustanud, aga päris kesktasemel veel ei ole;
Kui Sa oled kunagi itaalia keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Aitame neil, kes itaalia keeles A2 taseme juba õpinguid alustanud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendada ning itaalia keeles järgmisele tasemele jõuda. Kuigi eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Lisaks tegeleme süstemaatiliselt grammatikaga, kuid mitte pelgalt lünkasid täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
Kursuse lõpuks oskad viisakalt paluda ja korraldusi anda, teed küsida ja juhatada, pakkuda ja ettepanekuid teha, kohtumisi kokku leppida ning saad hakkama poes ja restoranis.

Kursus baseerub õppematerjalil Nuovo Espresso 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Head reisi!: Reisimine ja puhkus. Majutusasutused. Reisibüroos.
  Funktsionaalne keel: Viisakas soov. Meeldiv ja ebameeldiv üllatus. Hinna ja ajakava täpsustamine.
  Keeleteadmised:  Modaalverbid (soov ja kohustus). Minevikuajad.
 2. Head isu!: Toidukultuur siin ja seal. Tervislikud eluviisid.
  Funktsionaalne keel: Vajaduse ja eelistuse väljendamine.
  Keeleteadmised:  Käskiv kõneviis (ebareeglipärane, ainsus). Sõnajärg käskivas kõneviisis.
 3. Tööelu: Tööpakkumine ja CV. Töötingimused ja –kohustused. Töötamine välismaal.
  Funktsionaalne keel: Plaanid ja kavatsused. Oletuste tegemine.
  Keeleteadmised: Tuleviku ajavormid ja -väljendid. Tegusõna ühildumine artikliga. Tingimuslaused (olevik ja tulevik).

Itaalia  keele A2 taseme õppekava

Kursuse maht:

28 ak t auditoorset tööd (kogumaht 40 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

Aeg:

Periood: 02.02 - 04.05

Aeg: N 15.45 - 17.15

Koolitaja:

Alessandra Dezi

Hind:

138 €. Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali.

Registeerumine suletud