Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Itaalia keel A2 veebis

Itaalia keel A2 veebis

Itaalia keel madalamale kesktasemele (A2)

E-õpe

Kui Sa oled juba A2 tasemel õpinguid alustanud, aga päris kesktasemel veel ei ole; Kui Sa oled kunagi itaalia keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

Kursus baseerub õppematerjalil Nuovo Espresso 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Head reisi!: Reisimine ja puhkus. Majutusasutused. Reisibüroos.
  Funktsionaalne keel: Viisakas soov. Meeldiv ja ebameeldiv üllatus. Hinna ja ajakava täpsustamine.
  Keeleteadmised:  Modaalverbid (soov ja kohustus). Minevikuajad.
 2. Head isu!: Toidukultuur siin ja seal. Tervislikud eluviisid.
  Funktsionaalne keel: Vajaduse ja eelistuse väljendamine.
  Keeleteadmised:  Käskiv kõneviis (ebareeglipärane, ainsus). Sõnajärg käskivas kõneviisis.
 3. Kuidas läheb?: Kehaosad. Haigused. Tervisesport.
  Funktsionaalne keel: Soovitamine ja soovitusele reageerimine.
  Keeleteadmised:  Käskiv kõneviis (mitmus, viisakusvorm). Omadussõna ja määrsõna kesk- ja ülivõrre. Tegijanimi (-tore, -ista).

Itaalia  keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka itaalia keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 18.09 - 18.12

  Aeg: E 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Alessandra Dezi

  Hind:

  195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.