Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Itaalia keel A2.1 veebis

Itaalia keel A2.1 veebis

Itaalia keel A2.1

E-õpe

Kui Sa algaja ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte, Kui Sa said meie kodulehel testitulemuseks 60-71%, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

Kuidas toimub veebikursus?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Itaalia maitsed: Toit ja toiduained. Toidupoes. Sisseostud. Aastaajad.
  Funktsionaalne keel: Palved ja soovid. Vestlus toidupoes. Kas ma saaksin retsepti?
  Keeleteadmised: Koguse ja mahu eessõnad. Määrav asesõna (ainsus ja mitmus). Umbisikuline tegumood (olevik).
 2. Argipäev ja pidupäev: Igapäevategevused. Tööelu. Tüüpiline päev. Rutiin. Itaalia pühad ja pidupäevad.
  Funktsionaalne keel: Õnnitlemine.
  Keeleteadmised: Aja- ja sagedusmäärus. Enesekohased tegusõnad. Sõnamoodustus (omadussõnast määrsõnaks).
 3. Pere: Perekond ja sugulased. Minu kalleim vara. Perekonnasündmused.
  Funktsionaalne keel: Ettepanekute tegemine.
  Keeleteadmised: Omastav asesõna. Omadussõna ülivõrre (più bravo). Enesekohaste tegusõnade minevik.
 4. Sõbrad ja tuttavad: Välimus ja iseloom. Oskused. Õhtu sõpradega.
  Funktsionaalne keel: Oletuste ja ettepanekute tegemine, nõusoleku väljendamine. Soovi väljendamine.
  Keeleteadmised:  Võrdlemine quanto/come kasutades. Qualcuno/Nessuno. Tingiv kõneviis (olevik).

Kursus baseerub õppematerjalil Nuovo Espresso 1 ja 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Itaalia  keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka itaalia keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 30.01 - 30.04

Aeg: T 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Alessandra Dezi

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.

Registeerumine suletud