Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2019

Eesti keel B1.1

KELLELE?
Kui Sul on A2 tase juba omandatud,
Kui Sa tunned, et keeleoskus on passiivne, ja soovid end eesti keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                     siis see kursus on just Sulle.

KUIDAS?
Sõnavara, sõnavara ja veelkord sõnavara, sest kui grammatikata on raske, siis sõnavarata on võimatu rääkida. Kursuse eesmärgiks on Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt läheks. Kinnistame juba õpitud grammatikateemasid ja õpime juurde. Grammatika integreerime teiste oskustega ehk lihtminevikku õpime selleks, et rääkida minevikus toimunust, ja küsimuste moodustamist selleks, et saaks poes ja restoranis küsida jne. Pöörame tähelepanu väljenditele ja konstruktsioonidele, mis võimaldavad viisakalt hakkama saada erinevates igapäevastes situatsioonides. Teeme kõik, et tunneksid end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt. Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne). Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas oskad ennast ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu küsida ja anda, kaebusi esitada, eelistusi väljendada jne.

 1. Viisakus on voorus: Tutvumine ja tutvustamine. Viisakusväljendid. Väljendid õppetöös edukaks hakkama saamiseks. Õpioskused. Viisaka vestluse alustamine ja lõpetamine.
  Keeleteadmised: Tingiv kõneviis. 
 2. Isikuandmed ja iseseisev keeleõpe: Isikuandmed. Ankeedi täitmine. Kus ja kuidas keeli õppida.
  Keeleteadmised: Isikulised asesõnad. Küsisõnad Kellele?, Kellel? ja Kellelt?. 
 3. Kuhu minna?: Kultuuriteated. Kontserdid, etendused ja filmid. Kokkusaamiste kokkuleppimine.
  Keeleteadmised: Küsisõnad Kuhu?, Kus? ja Kust?.
 4. Mis on Eestis huvitavat?: Kodukoht ja loodus. Ilm. Looduskaunid kohad ja põnevad paigad Eestis.
  Keeleteadmised: ma- ja da-infinitiiv. Mitmuse osastav. Sõnad käima vs minema.
 5. Mis juhtus?: Telefonikõned. Välimuse, ümbruse ja juhtunu kirjeldamine. Graafikute kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Kohatagasõnad.
 6. Tarbimine: Ostukohad. Kaubad ja teenused. Kuulutused. Probleemid ja kaebused. Taaskasutus.
  Keeleteadmised: tud- ja mata-vorm. Mis? Mille? Mida? (omadussõna + nimisõna)
 7. Kuidas töö, nõnda palk: Valdkonnad. Töökohustused. Töötingimused ja tööks vajalikud vahendid. Töövestlus. CV ja kaaskiri.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood. Mitte ja ega kasutamine.
 8. Mida õppida?: Oskused. Haridus. Huvid. Öeldu rõhutamine ja põhjendamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood. Ainsuse omastav ja mitmuse nimetav.

B1-taseme õppekava teemad

Tee enne kursusele registreerumist ka eesti keele test!

HIND: 198 € / 189 € ((üli)õpilased ja 2019. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 54 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 80 ak t) Periood: 17.09 - 17.12 Aeg: T/N 08.30 - 10.00. Koolitaja: Evelyn Pukspuu.
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi