Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Eesti keel B1.2

KELLELE?
Kui Sa oled juba õpinguid B1 tasemel alustanud,
Kui Sa tunned, sa soovid end eesti keeles ladusamalt väljendada ja ,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                     siis see kursus on just Sulle.

KUIDAS?
Sõnavara, sõnavara ja veelkord sõnavara, sest kui grammatikata on raske, siis sõnavarata on võimatu rääkida. Kursuse eesmärgiks on Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt läheks. Kinnistame juba õpitud grammatikateemasid ja õpime juurde. Grammatika integreerime teiste oskustega ehk täisminevikku õpime selleks, et rääkida asjadest, mis on juhtunud, ja küsimuste moodustamist selleks, et saaks poes ja restoranis küsida jne. Pöörame tähelepanu väljenditele ja konstruktsioonidele, mis võimaldavad viisakalt hakkama saada erinevates igapäevastes situatsioonides. Teeme kõik, et tunneksid end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt. Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne).
Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas oskad ennast ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu küsida ja anda, kaebusi esitada, eelistusi väljendada jne.

 1. Kuidas töö, nõnda palk: Ametid ja töövaldkonnad. Töökohustused. Töötingimused ja palk. Tööks vajalikud vahendid. Töövestlus. CV koostamine ja kaaskiri. Töökuulutused.
  Keelekeskkond: Eesti keelsete tööportaalide kasutamine. Tööpakkumistega tutvumine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood olevik (tehakse / ei tehta).
 2. Kodu, kallis kodu: Elukoht. Soolaleivapidu. Kinnisvara kuulutused. Korterit valimas.
  Funktsionaalne keel: Viisakusväljendid peol. E-kiri kinnisvaramaaklerile.
  Keeleteadmised: Tagasõnad (all, alla, alt jne). Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine (ühetoaline, viieliikmeline jne)
 3. Tarbimine: Ostukohad. Kaubad ja teenused. Müügikuulutused. Välimuse kirjeldamine: mida keegi kannab. Probleemid ja kaebused. Taaskasutus.
  Funktsionaalne keel: Müügikuulutuse kirjutamine.
  Keeleteadmised: Osastav kääne.
 4. Uudised: Erinevad infoallikad: Raadio, televisioon, portaalid, ajalehed ja ajakirjad. Info tarbimine. Artiklid ja pealkirjad.
  Funktsionaalne keel: Artikli pealkirjade mõistmine.
  Keeleteadmised: v-vorm ja nud-vorm. tav-vorm ja tud-vorm. Määrsõna võrdlusastmed.

B1-taseme õppekava teemad

Tee enne kursusele registreerumist ka eesti keele test!

HIND: 198 € / 189 € ((üli)õpilased ja 2019. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 54 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 80 ak t) Periood: 28.01 - 28.04 Aeg: T/N 08.30 - 10.00. Koolitaja: Evelyn Pukspuu.
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi