Organisatsioonist

Folkuniversitetet/Organisatsioonist

Organisatsioonist

Üldine informatsioon

Folkuniversitetet on keeleõppega tegelev mittetulundusühing, mis lähtub oma tegevuses Rootsi Folkuniversiteteti põhimõtetest ning teeb sellega tihedat koostööd. Folkuniversitetet alustas Tartus tegevust 1993. aastal. Meie eesmärgiks on anda kõigile võimalus õppida keeli. Lähtume teie eelnevast keeleoskusest, ajalistest eelistustest, püstitatud eesmärkidest ja soovidest õppetöö korralduse osas.

Õppetööst

Pakume nii regulaarkursusi, individuaalõpet kui asutusesisest keeleõpet. Õpetame üldkeelt, korraldame kõne- ja ärikeele spetsiaalkursusi ning teeme ka täielikku rätsepatööd ehk koostame kursuse spetsiaalselt tellija vajadustest lähtuvalt.
Regulaarkursused alustavad tööd kaks korda aastas. Septembris ja jaanuaris on võimalik alustada või jätkata keeleõpinguid just teile sobivalt tasemelt. Õppida võib ainult ühe semestri või aste-astmelt kõrgemale tasemele liikudes mitu semestrit järjest.

Metoodika

Paljuski kujundavad konkreetse kursuse metoodika just õppijad oma vajadustega (seda rohkem küll individuaalõppe ja väikegruppide puhul). Kuigi tundides on rõhk õppija suulisel väljendusoskusel, peame oluliseks kõigi keeleoskuse aspektide arendamist. Meie kursustel on õppijal aktiivne roll. Tundides kasutatakse sageli dialooge, rollimänge, diskussioone ja lauamänge, millesse integreeritakse uus sõnavara ja grammatikateemad. Kõrgematel tasemetel on töökeeleks õpitav keel. Iga kursuse lõpus on test, mis annab tagasiside õpingute edukusest nii kursusest osavõtjatele kui õpetajatele. Kõigile lõputesti positiivse tulemusega sooritanutele väljastame vastava taseme tõendi.

Õpetajad

Meie meeskond koosneb entusiastlikest noortest inimestest, kellest valdav enamus on lõpetanud Tartu Ülikooli ning täiendanud end mitmel pool maailmas. Meie õpetajate kolm kõige olulisemat ülesannet on tekitada inimestes huvi keelte õppimise vastu, aidata teadmiste omandamisel ning motiveerida inimesi õppima.

Mõned (põhi)mõtted

Meie arvates saavutatakse parim tulemus keeleõppes aktiivse õppija ja professionaalse õpetaja regulaarse koostöö tulemusel. Kui eesmärgiks on püsiv tulemus, siis kiirkursus selleks ei sobi. Millegipärast kipub kiiresti õpitu ka kiiresti ununema. Keel on suhtlemise vahend ja just sellisena me keeli ka õpetame. Keeleõpe ei ole enam ammu palehigis grammatikaharjutuste tegemine. Andke meile võimalus ja me tõestame teile, et keelte õppimine on fun!

Asukoht

Folkuniversiteteti leiate Tartu kesklinnast (Lai 30), kus teid ootavad mugavad klassid, kaasaegsed õppematerjalid, head õpetajad ja asjatundlik nõustamine.

Küsimusi?

Helistage, kirjutage, tulge meile külla!