Tegevusluba

Tegevusluba

Folkuniversitetet Estonia’le on 23.02.2016 kantsleri käskkirjaga väljastatud tegevusluba nr 1.1-3/16/32 keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

Folkuniversitetet Estonia täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade on esitatud 22.03.2016. Õppekavarühmad: Keeleõpe. Registreerimisnumber EHIS-es: 169057.